ป๊อป เนทเวอร์ค เป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านชั้นนำ!

Alkaline0

  บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค เป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านชั้นนำ!      ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตถ่านชั้นนำระดับโลก GP Batteries ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าในประเทศไทย อาทิ Alkaline, Car Adaptor, Powerbank, Greencell, Lithium Button Cell, Portable Powerbank ,Recyko+  เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ บริษัทผู้ค้าที่จำหน่ายเข้าภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ ค้าปลีก บริษัทผู้ค้าที่จำหน่ายเข้าภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ .

ป๊อป เนทเวอร์ค เปิดศูนย์ประมูลแห่งใหม่

001

ป๊อป เนทเวอร์ค เปิดศูนย์ประมูลแห่งใหม่ ป๊อป เนทเวอร์ค ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิคส์ e-Auction มากว่า 6 ปี เตรียมเปิดศูนย์ประมูลแห่งใหม่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมรุกตลาดครึ่งปีหลัง เพื่อกระตุ้นยอดขาย ตั้งเป้าเติบโตกว่า 30 % จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในปัจจุบัน และยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่ทำการเดิมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด จึงได้ทำการขยายสาขาของบริษัทเพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมพื้นที่ internet statistics .